top of page

Strafferet

 

1. Kender du ikke én selv, har politiet en liste over, hvem der kan tilkaldes - eventuelt efter at du i telefonen har drøftet med advokaten, om dennes tilstedeværelse under afhøringen er nødvendig.

 

2. Domsforhandling i straffesager med tilståelse

I dag får du ikke automatisk beskikket en forsvarer i sager, hvor politiet regner med, at du vil tilstå, eksempelvis hvis du har tilstået under anholdelse på politistationen. Hvis du efter moden overvejelse ikke vil stå ved denne tilståelse, bør du, så snart indkaldelse til retsmødet kommer, gøre retten opmærksom på, at det ikke er en tilståelsessag, så du kan få beskikket en forsvarer.

Selv hvis du kan stå ved din tilståelse, bør du overveje at bede om at få forsvarer beskikket. Ganske vist skal du betale honoraret, hvis du bliver dømt, men forsvarerens bistand kan undertiden betyde forskellen mellem at komme i fængsel eller ej, ligesom forsvareren kan vejlede dig om, hvorvidt du skal anke eller affinde dig med dommen.

 

3. Domsforhandling i straffesager uden tilståelse

Bortset fra bagatelkriminalitet, der kun afgøres med en bøde, jf. pkt. 5, vil du normalt få beskikket en forsvarer i sager, der skal for en domsmandsret, det vil sige, at dommeren sammen med 2 civile personer afgør sagen.

 

4. Efterforskning i alvorlige straffesager eller sager, hvor man af personlige grunde har behov for støtte

Selv om du ikke er anholdt eller varetægtsfængslet, kan du have behov for en forsvarer, mens efterforskningen pågår i en sag, hvor der er rejst sigtelse mod dig. Fordelen er, at du hos din forsvarer kan blive holdt orienteret om, hvad der sker i sagen, ligesom forsvareren kan vejlede dig om, hvorvidt du bør lade dig afhøre og eventuelt tage med til afhøringen. Særligt sager med sigtelse for indviklet økonomisk kriminalitet er eksempler herpå.

Er du meget ung, meget gammel eller svækket af fysiske eller psykiske handicaps, kan du have særligt behov for at blive bistået af en forsvarer, der kan vejlede dig og sørge for, at myndighederne tager hensyn til din særlige situation.

 

5. Straffesager, hvor man normalt bør fravælge advokat

Det er ikke gratis at få advokatbistand i straffesager. Bliver du dømt, kommer du normalt til at betale advokatens honorar.

Du skal derfor normalt ikke have advokat i sager, hvor der kun er påstand om en bøde, og hvor du kan leve med, at der kommer en lille plet i straffeattesten.

Insisterer du på at få advokatbistand i straffesager med blot påstand om bøde, er det ikke sikkert, at du kan få forsvarer beskikket af retten, og i alle tilfælde risikerer du ofte, at honoraret for, at advokaten drøfter sagen med dig og møder med dig i retten, overstiger bødens størrelse.

 

6. Sagsomkostninger

Beskikkelsen betyder, at det offentlige foreløbig udreder forsvarerens salær, men at du helt eller delvis vil blive pålagt dette og andre omkostninger, hvis der sker domfældelse. Salæret fastsættes af retten.

KONTAKT

DYRBERG & PARTNERE

VORES ADRESSER

HJØRRING

Brinck Seidelins Gade 14
9800 Hjørring

Mandag – torsdag 09.00-16.00

Fredag 09.00-14.00

VRÅ

Østergade 16

9760 Vrå

Åbent efter aftale

HALS

Torvet 1

9370 Hals

Åbent efter aftale

Har du spørgsmål eller vil du gerne kontaktes, så brug nedenstående kontaktformular.

Beskeden er sendt, vi svarer tilbage hurtigst muligt.

bottom of page