top of page

Persondata

Vi rådgiver vores klienter om alle forhold indenfor persondataloven og den kommende persondataforordning, herunder om:

  • Generel behandling af persondata

  • God databehandlingsskik

  • Videregivelse af persondata

  • Dataansvarlig/databehandler

  • Internationale dataoverførsler

  • Anmeldelser til Datatilsynet

  • Retten til indsigt, korrektion og sletning

  • Klagesager

Vi bistår med udarbejdelse af dokumenter til brug for efterlevelsen af de persondataretlige regler – herunder bl.a. databehandleraftaler, samtykkeerklæringer, datasikkerhedspolitikker mv.

 

Opfylder min virksomhed Persondataforordningen og Persondataloven?

Som en særlig ekspertise tilbyder vi at bistå vores klienter med et egentligt compliance projekt, som har sigte på at gøre virksomheden klar til at håndtere de øgede krav i persondataforordning og tilhørende forskrifter.

For langt de fleste virksomheder vil projektet starte med, at der skabes et overblik over, hvilke personoplysninger der behandles i de forskellige forretningsprocesser. Til brug herfor har vi udviklet praktiske værktøjer, hvis opbygning er baseret på en pragmatisk og omkostningsbevidst tilgang. Ud over at tilvejebringe et fyldestgørende datagrundlag sikrer vi, at vigtig viden om behandling af persondata forankres i virksomheden, hvilket er afgørende for virksomhedens fremadrettede compliance indsats.

Vi vurderer virksomhedens nuværende compliance niveau og giver konkrete, praktiske anbefalinger til indsatsområder.

Vi rådgiver om de anbefalinger, virksomheden skal følge, hvad enten dette er assistance til indgåelse af databehandleraftaler, udarbejdelse af politikker eller lignende.

Vores mål er at omsætte de komplekse regler til en brugbar, konkret handleplan. Vi har virksomhedens risikoprofil for øje, når vi vurderer, hvordan virksomheden kan opfylde kravene til oplysning om behandling af personoplysninger.

KONTAKT

DYRBERG & PARTNERE

VORES ADRESSER

HJØRRING

Brinck Seidelins Gade 14
9800 Hjørring

Mandag – torsdag 09.00-16.00

Fredag 09.00-14.00

VRÅ

Østergade 16

9760 Vrå

Åbent efter aftale

HALS

Torvet 1

9370 Hals

Åbent efter aftale

Har du spørgsmål eller vil du gerne kontaktes, så brug nedenstående kontaktformular.

Beskeden er sendt, vi svarer tilbage hurtigst muligt.

bottom of page