top of page

Lovpligtige oplysninger

Advokatfirmaet Dyrberg & Partnere A/S er etableret på adressen Brinck Seidelins Gade 14, 9800 Hjørring, Østergade 16, 9760 Vrå og Torvet 1, 9370 Hals.

Vi kan kontaktes på tlf.nr.:
+45 9890 0977 og på mail: kontakt@dyrberg.nu

Vores CVR-nr. 21 78 90 46.

Advokatfirmaet Dyrberg & Partnere A/S er et advokataktieselskab.

 

Advokaterne hos Advokatfirmaet Dyrberg & Partnere A/S er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Advokatfirmaet Dyrberg & Partnere A/S er omfattet af vores ansvarsforsikring og garantiordning, tegnet hos Codan. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, udøvet af Advokatfirmaet Dyrberg & Partnere A/S, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaet Dyrberg & Partnere A/S anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, med mindre det aftales med klienten.

Advokaterne i Advokatfirmaet Dyrberg & Partnere A/S er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinær- system og af reglerne om god advokatskik, jfr. Retsplejeloven § 126. Herunder gælder de advokatetiske regler.

Advokatfirmaet Dyrberg & Partnere A/S samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten og giver, på klientens anmodning, oplysninger om de foranstaltninger, som Advokatfirmaet Dyrberg & Partnere A/S har truffet for at undgå evt. interessekonflikter i den henseende.

Alle danske advokater er underlagt Retsplejelovens regler om blandt andet god advokatskik.

Advokatrådet fører tilsyn med overholdelse af god advokatskik og har udarbejdet de advokatetiske regler, som stiller strenge krav til advokaternes professionelle standard og etik.

Advokatsamfundet påser overholdelse af god advokatskik og kan pålægge sanktioner, hvis reglerne overtrædes.

 

§16 underretning

Såfremt din sag er omfattet af reglerne i Lov om forebyggelse mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), er vi som advokatfirma forpligtet til at sende dig denne orientering samt indhente og opbevare ID-oplysninger om dig. Såfremt vi måtte få mistanke om, at du er ved at hvidvaske penge eller finansiere terrorisme, er vi forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK) om aktiviteterne, samt videregive dine ID oplysninger til SØIK. Vi må ikke orientere dig om, hvorvidt underretning har fundet sted.


De regler, der er særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside: advokatsamfundet.dk

KONTAKT

DYRBERG & PARTNERE

VORES ADRESSER

HJØRRING

Brinck Seidelins Gade 14
9800 Hjørring

Mandag – torsdag 09.00-16.00

Fredag 09.00-14.00

VRÅ

Østergade 16

9760 Vrå

Åbent efter aftale

HALS

Torvet 1

9370 Hals

Åbent efter aftale

Har du spørgsmål eller vil du gerne kontaktes, så brug nedenstående kontaktformular.

Beskeden er sendt, vi svarer tilbage hurtigst muligt.

bottom of page